MGM – Tuyển Dụng

Đăng ngày: 01/12/2015

– Mgm technology partners has been developing web applications for more than twenty years, for eCommerce, Insurance and eGovernment projects. More than 400 colleagues in our offices in Munich, Nuremberg, Hamburg, Cologne, Berlin, Leipzig, Dresden, Prague and Grenoble represent our vision: Innovation Implemented. Our solutions, such as the DHL marketplace, the ElsterOnline-Portal (tax)

Đọc tiếp >>


Trường ĐHBK Đạt Giải Nhất Toàn Đoàn Trong Kỳ Thi Olympic Tin Học

Đăng ngày: 01/12/2015

Đội tuyển Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng đã tham gia kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Châu Á 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt

Đọc tiếp >>


RWD – Thông Báo Tuyển Dụng

Đăng ngày: 28/11/2015

Company introduction: RWD (Singapore) is a fully funded software development company that is just starting a satellite office in Vietnam. We are recently spun-off from a subsidiary of our parent company, SOAP Inc, established in 2009. Our parent company is a successful venture builder, and we will be working with them to produce a line

Đọc tiếp >>


Thông báo kế hoạch Thực tập tốt nghiệp Khóa 11T

Đăng ngày: 28/11/2015

1.     MỤC ĐÍCH Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình nghiệp vụ của các cơ quan, doanh nghiệp. Sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích và bước đầu xử lý các vấn đề chuyên

Đọc tiếp >>


Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 (OLP’ 2015) – Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN đạt giải nhất toàn đoàn

Đăng ngày: 28/11/2015

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 (OLP’ 2015) và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Asia Hà Nội được tổ chức tại trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội từ ngày 24 – 27/11/2015. Năm nay đoàn sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa

Đọc tiếp >>


Trường ĐHBK Đạt Giải Nhất Toàn Đoàn Trong Kỳ Thi Olympic Tin Học

Đăng ngày: 01/12/2015

Đội tuyển Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng đã tham gia kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Châu Á 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt

Đọc tiếp >>


RWD – Thông Báo Tuyển Dụng

Đăng ngày: 28/11/2015

Company introduction: RWD (Singapore) is a fully funded software development company that is just starting a satellite office in Vietnam. We are recently spun-off from a subsidiary of our parent company, SOAP Inc, established in 2009. Our parent company is a successful venture builder, and we will be working with them to produce a line

Đọc tiếp >>


Thông báo kế hoạch Thực tập tốt nghiệp Khóa 11T

Đăng ngày: 28/11/2015

1.     MỤC ĐÍCH Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình nghiệp vụ của các cơ quan, doanh nghiệp. Sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích và bước đầu xử lý các vấn đề chuyên

Đọc tiếp >>


Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 (OLP’ 2015) – Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN đạt giải nhất toàn đoàn

Đăng ngày: 28/11/2015

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 (OLP’ 2015) và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Asia Hà Nội được tổ chức tại trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội từ ngày 24 – 27/11/2015. Năm nay đoàn sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa

Đọc tiếp >>


THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 11T VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đăng ngày: 28/11/2015

Nhằm quản lý tôt việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 11T  trong thời gian 6 tuần (Từ 07/12/2015 đến 16/01/2016), Khoa CNTT yêu cầu các sinh viên Khóa 11T thuộc các nhóm NH10, NH11, NH12 phải nhập các thông tin cá nhân và tên công ty thực tập theo đường dẫn trên

Đọc tiếp >>


MGM – Tuyển Dụng

Đăng ngày: 01/12/2015

– Mgm technology partners has been developing web applications for more than twenty years, for eCommerce, Insurance and eGovernment projects. More than 400 colleagues in our offices in Munich, Nuremberg, Hamburg, Cologne, Berlin, Leipzig, Dresden, Prague and Grenoble represent our vision: Innovation Implemented. Our solutions, such as the DHL marketplace, the ElsterOnline-Portal (tax)

Đọc tiếp >>


Thông báo kế hoạch Thực tập tốt nghiệp Khóa 11T

Đăng ngày: 28/11/2015

1.     MỤC ĐÍCH Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình nghiệp vụ của các cơ quan, doanh nghiệp. Sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích và bước đầu xử lý các vấn đề chuyên

Đọc tiếp >>


THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 11T VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đăng ngày: 28/11/2015

Nhằm quản lý tôt việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 11T  trong thời gian 6 tuần (Từ 07/12/2015 đến 16/01/2016), Khoa CNTT yêu cầu các sinh viên Khóa 11T thuộc các nhóm NH10, NH11, NH12 phải nhập các thông tin cá nhân và tên công ty thực tập theo đường dẫn trên

Đọc tiếp >>


Khóa huấn luyện On The Job Training – Một lựa chọn dành cho sinh viên thực tập

Đăng ngày: 26/11/2015

Nhằm tạo điều kiện để các sinh viên năm cuối sử dụng hiệu quả khóa thực tập tốt nghiệp, iViettech mở khóa huấn luyện On The Job Training dành cho sinh viên thực tập. Tham gia khóa tập huấn bạn sẽ được: Trang bị kiến thức của một kỹ sư phần mềm Huấn luyện thực

Đọc tiếp >>


Rakuten – Tuyển dụng

Đăng ngày: 17/11/2015

Thông báo tuyển dụng từ Rakuten xem tại đây

Đọc tiếp >>


Buy-windows-7-product-Key  | Windows-7-Key  | windows-7-ultimate-Keys  | cheap-Windows-7-Keys  | windows-7-keys-sale  | windows-7-product-keys  | Buy-windows-7-homepremium-Key  | cheap-Windows-7-product-Key  | windows-7-keys-sale  | windows-7-key-sale  | windows-7-key  | windows-7-key-sale  | windows-7-key  | Buy-windows-7-product-Key  | Windows-7-Key  | windows-7-ultimate-Keys  | cheap-Windows-7-Keys  | windows-7-keys-sale  | windows-7-product-keys  | Buy-windows-7-homepremium-Key  | cheap-Windows-7-product-Key  | windows-7-keys-sale  | windows-7-key-sale  | windows-7-key  | Windows-8-Keys  | Windows-8-pro-Key  | Windows-8-product-Key  | windows-8-activate-Keys  | buy-Windows-8-Key  | Windows-8-activation-Key  | Windows-8.1-activation-Key  | Win-8-key  | windows-10-activation-key  | windows-10-enterprise-key  | Windows-10-download-key  | Windows-10-pro-key  | cheap-windows-10-key  | win-10-product-key  | Windows-10-activate-key  | windows-10-product-Key  | office-2013-key  | Office-2010-key  | Office-2010-keys  | office-2013-product-key  | office-2010-product-key  | office-product-key-2016  | office-2016-product-key  | office-2016-key  | office-2016-product-keys  | office-2016-pro-key  | microsoft-office-2016-key  | Buy-windows-7-product-Key  | Windows-7-Key  | windows-7-ultimate-Keys  | cheap-Windows-7-Keys  | windows-7-keys-sale  | windows-7-product-keys  | Buy-windows-7-homepremium-Key  | cheap-Windows-7-product-Key  | windows-7-keys-sale  | windows-7-key-sale  | windows-7-key  | Buy-windows-7-product-Key  | Windows-7-Key  | windows-7-ultimate-Keys  | cheap-Windows-7-Keys  | windows-7-keys-sale  | windows-7-product-keys  | Buy-windows-7-homepremium-Key  | cheap-Windows-7-product-Key  | windows-7-keys-sale  | windows-7-key-sale  | windows-7-key  | windows-7-key-sale  | windows-7-key  | Buy-windows-7-product-Key  | Windows-7-Key  | windows-7-ultimate-Keys  | cheap-Windows-7-Keys  | windows-7-keys-sale  | windows-7-product-keys  | Buy-windows-7-homepremium-Key  | cheap-Windows-7-product-Key  | windows-7-keys-sale  | windows-7-key-sale  | windows-7-key  | Windows-8-Keys  | Windows-8-pro-Key  | Windows-8-product-Key  | windows-8-activate-Keys  | buy-Windows-8-Key  | Windows-8-activation-Key  | Windows-8.1-activation-Key  | Win-8-key  | windows-10-activation-key  | windows-10-enterprise-key  | Windows-10-download-key  | Windows-10-pro-key  | cheap-windows-10-key  | win-10-product-key  | Windows-10-activate-key  | windows-10-product-Key  | office-2013-key  | Office-2010-key  | Office-2010-keys  | office-2013-product-key  | office-2010-product-key  | office-product-key-2016  | office-2016-product-key  | office-2016-key  | office-2016-product-keys  | office-2016-pro-key  | microsoft-office-2016-key  | Buy-windows-7-product-Key  | Windows-7-Key  | windows-7-ultimate-Keys  | cheap-Windows-7-Keys  | windows-7-keys-sale  | windows-7-product-keys  | Buy-windows-7-homepremium-Key  | cheap-Windows-7-product-Key  | windows-7-keys-sale  | windows-7-key-sale  | windows-7-key  | windows-7-key-sale  | windows-7-key  | Buy-windows-7-product-Key  | Windows-7-Key  | windows-7-ultimate-Keys  | cheap-Windows-7-Keys  | windows-7-keys-sale  | windows-7-product-keys  | Buy-windows-7-homepremium-Key  | cheap-Windows-7-product-Key  | windows-7-keys-sale  | windows-7-key-sale  | windows-7-key  | Windows-8-Keys  | Windows-8-pro-Key  | Windows-8-product-Key  | windows-8-activate-Keys  | buy-Windows-8-Key  | Windows-8-activation-Key  | Windows-8.1-activation-Key  | Win-8-key  | windows-10-activation-key  | windows-10-enterprise-key  | Windows-10-download-key  | Windows-10-pro-key  | cheap-windows-10-key  | win-10-product-key  | Windows-10-activate-key  | windows-10-product-Key  | office-2013-key  | Office-2010-key  | Office-2010-keys  | office-2013-product-key  | office-2010-product-key  | office-product-key-2016  | office-2016-product-key  | office-2016-key  | office-2016-product-keys  | office-2016-pro-key  | microsoft-office-2016-key  | Buy-windows-7-product-Key  | Windows-7-Key  | windows-7-ultimate-Keys  | cheap-Windows-7-Keys  | windows-7-keys-sale  | windows-7-product-keys  | Buy-windows-7-homepremium-Key  | cheap-Windows-7-product-Key  | windows-7-keys-sale  | windows-7-key-sale  | windows-7-key  |