Thông báo kế hoạch Thực tập tốt nghiệp Khóa 11T

Đăng ngày: 28/11/2015

1.     MỤC ĐÍCH Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình nghiệp vụ của các cơ quan, doanh nghiệp. Sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích và bước đầu xử lý các vấn đề chuyên

Đọc tiếp >>


Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 (OLP’ 2015) – Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN đạt giải nhất toàn đoàn

Đăng ngày: 28/11/2015

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 (OLP’ 2015) và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Asia Hà Nội được tổ chức tại trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội từ ngày 24 – 27/11/2015. Năm nay đoàn sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa

Đọc tiếp >>


THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 11T VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đăng ngày: 28/11/2015

Nhằm quản lý tôt việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 11T  trong thời gian 6 tuần (Từ 07/12/2015 đến 16/01/2016), Khoa CNTT yêu cầu các sinh viên Khóa 11T thuộc các nhóm NH10, NH11, NH12 phải nhập các thông tin cá nhân và tên công ty thực tập theo đường dẫn trên

Đọc tiếp >>


Khóa huấn luyện On The Job Training – Một lựa chọn dành cho sinh viên thực tập

Đăng ngày: 26/11/2015

Nhằm tạo điều kiện để các sinh viên năm cuối sử dụng hiệu quả khóa thực tập tốt nghiệp, iViettech mở khóa huấn luyện On The Job Training dành cho sinh viên thực tập. Tham gia khóa tập huấn bạn sẽ được: Trang bị kiến thức của một kỹ sư phần mềm Huấn luyện thực

Đọc tiếp >>


Tp Đà Nẵng Tuyển Chọn Nhóm Khởi Nghiệp

Đăng ngày: 26/11/2015

Thông báo về cuộc thi khởi nghiệp của Thành phố Đà Nẵng xem tại đây.

Đọc tiếp >>


Thông báo kế hoạch Thực tập tốt nghiệp Khóa 11T

Đăng ngày: 28/11/2015

1.     MỤC ĐÍCH Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình nghiệp vụ của các cơ quan, doanh nghiệp. Sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích và bước đầu xử lý các vấn đề chuyên

Đọc tiếp >>


Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 (OLP’ 2015) – Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN đạt giải nhất toàn đoàn

Đăng ngày: 28/11/2015

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 (OLP’ 2015) và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Asia Hà Nội được tổ chức tại trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội từ ngày 24 – 27/11/2015. Năm nay đoàn sinh viên của Trường Đại học Bách Khoa

Đọc tiếp >>


THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 11T VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đăng ngày: 28/11/2015

Nhằm quản lý tôt việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 11T  trong thời gian 6 tuần (Từ 07/12/2015 đến 16/01/2016), Khoa CNTT yêu cầu các sinh viên Khóa 11T thuộc các nhóm NH10, NH11, NH12 phải nhập các thông tin cá nhân và tên công ty thực tập theo đường dẫn trên

Đọc tiếp >>


Khóa huấn luyện On The Job Training – Một lựa chọn dành cho sinh viên thực tập

Đăng ngày: 26/11/2015

Nhằm tạo điều kiện để các sinh viên năm cuối sử dụng hiệu quả khóa thực tập tốt nghiệp, iViettech mở khóa huấn luyện On The Job Training dành cho sinh viên thực tập. Tham gia khóa tập huấn bạn sẽ được: Trang bị kiến thức của một kỹ sư phần mềm Huấn luyện thực

Đọc tiếp >>


Tp Đà Nẵng Tuyển Chọn Nhóm Khởi Nghiệp

Đăng ngày: 26/11/2015

Thông báo về cuộc thi khởi nghiệp của Thành phố Đà Nẵng xem tại đây.

Đọc tiếp >>


Thông báo kế hoạch Thực tập tốt nghiệp Khóa 11T

Đăng ngày: 28/11/2015

1.     MỤC ĐÍCH Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận và tìm hiểu thực tế tình hình nghiệp vụ của các cơ quan, doanh nghiệp. Sinh viên có thể vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để phân tích và bước đầu xử lý các vấn đề chuyên

Đọc tiếp >>


THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 11T VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Đăng ngày: 28/11/2015

Nhằm quản lý tôt việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 11T  trong thời gian 6 tuần (Từ 07/12/2015 đến 16/01/2016), Khoa CNTT yêu cầu các sinh viên Khóa 11T thuộc các nhóm NH10, NH11, NH12 phải nhập các thông tin cá nhân và tên công ty thực tập theo đường dẫn trên

Đọc tiếp >>


Khóa huấn luyện On The Job Training – Một lựa chọn dành cho sinh viên thực tập

Đăng ngày: 26/11/2015

Nhằm tạo điều kiện để các sinh viên năm cuối sử dụng hiệu quả khóa thực tập tốt nghiệp, iViettech mở khóa huấn luyện On The Job Training dành cho sinh viên thực tập. Tham gia khóa tập huấn bạn sẽ được: Trang bị kiến thức của một kỹ sư phần mềm Huấn luyện thực

Đọc tiếp >>


Rakuten – Tuyển dụng

Đăng ngày: 17/11/2015

Thông báo tuyển dụng từ Rakuten xem tại đây

Đọc tiếp >>


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY Uniquify

Đăng ngày: 17/11/2015

Sơ lược về công ty Uniquify: Có trụ sở tại Thung lũng Silicon, Uniquify (www.uniquify.com) là một công ty cung cấp dịch vụ thiết kế ASIC và IP bán dẫn. Công ty có trung tâm thiết kế tại Santa Clara, California và Pune, Ấn Độ; và duy trì văn phòng kinh doanh ở Austin, Santa

Đọc tiếp >>


replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags C2140-820 650-156 CAS-001 LOT-753 M2050-244 00M-238 HP0-J11 000-348 LOT-406 9L0-607 C2040-917 70-236 000-076 70-549 M2050-244 00M-238 HP0-J11 HP2-Z28 000-387 820-422 070-667 070-646Big5 C2020-615 000-904 JK0-017 A2040-402 000-N27 642-523 070-217 C2140-820 650-156 CAS-001 LOT-753 M2050-244 00M-238 HP0-J11 000-348 LOT-406 9L0-607 C2040-917 HP0-645 HP0-J28 70-236 000-076 70-549 MB0-001 HP0-M28 HP2-H13 642-964 C2140-820 650-156 CAS-001 LOT-753 M2050-244 00M-238 HP0-J11 HP2-Z28 000-387 820-422 070-667 070-646Big5 C2020-615 000-904 JK0-017 A2040-402 000-N27 642-523 070-217 C2140-820 650-156 CAS-001 LOT-753 1Z0-597 HP0-083 M2170-652 HP0-P16 70-431 HD0-400 P2070-072 650-474 642-642 1Y0-309 1Y0-309 9L0-612 70-642 JN0-533 1Y0-A03 642-274 E20-018 A2010-656 70-655 HH0-440 windows-7-Key Windows-8-key windows-10-key Office-2010-key Office-2013-key windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Key Windows-8-key windows-10-key windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale windows-7-Activation-Key Windows-8-Professional-key Windows-8-Enterprise-key Windows-7-Product-Key windows-10-product-key-sale Windows-10-key-sale cheap-windows-10-key Windows-8-key-online Office-2010-keys windows-10-key windows-10-product-key windows-10-key-sale